Nazi-Duitsland kampt tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939 – 1945) met een tekort aan arbeidskrachten. Veel Duitse mannen zijn opgeroepen voor de ‘Blitzkrieg’. De economie moet ondertussen blijven draaien. Het tekort wordt opgelost door arbeiders uit de bezette gebieden in de omringende landen te halen: “Arbeitseinsatz”. Dit gebeurt eerst vrijwillig – maar als te weinig mannen zich aanmelden – wordt overgegaan tot dwangarbeid. Tijdens de oorlogsjaren zijn ongeveer een half miljoen Nederlandse mannen in Duitsland tewerkgesteld. Vaak in de oorlogsindustrie. Ook in Nederland zelf worden mannen gedwongen tewerkgesteld. In de laatste jaren van de bezetting worden zij door middel van razzia’s en klopjachten opgehaald.

Slachtoffers

Terwijl de heldendaden van het verzet na in de Tweede Wereldoorlog breed zijn uitgemeten, hebben de dwangarbeiders vaak het verwijt gekregen na de Bevrijding. Ze zouden vrijwillig voor de Duitsers hebben gewerkt. Of in ieder geval niet de moeite hebben genomen om onder te duiken en zich zo aan de Arbeitseinsatz te onttrekken. De laatste jaren is er meer erkenning voor deze groep oorlogsslachtoffers. Hoe groot was deze groep? En welk cijfers horen nog meer bij de Arbeitseinsatz tijdens de Tweede Wereldoorlog? Wat waren de gevolgen?

#TWEEDEWERELDOORLOG #ARBEITSEINSATZ #DUITSLAND

Infographic over de Arbeitseinsatz in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog

Bronnen: Wikipedia / Andere Tijden / Verzets Museum / Digibron

Samenstelling & ontwerp: Sander Schinkel

Meer Historgraphic: