De positie van Napoleon Bonaparte als machtigste man van Europa brokkelt begin negentiende eeuw snel af. Na nederlagen in Rusland en Duitsland, moet het machtsevenwicht in Europa worden hersteld. Hiervoor worden in veel Europese landen de monarchieën hersteld, zoals in de periode voor de Franse Revolutie (1799).

Congres van Wenen

Een van de maatregelen die bij het Congres van Wenen (1814-1815) wordt bepaald is de vorming van het Koninkrijk der Nederlanden. Samen met Luxemburg worden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (België) samengevoegd tot een sterke staat tussen Duitsland en Frankrijk. Willem Frederik – prins van Oranje en zoon van de voormalige stadhouder Willem V – wordt in 1815 ingehuldigd als koning Willem I. Hoewel de koning gebonden is aan de grondwet had hij veel macht. Koning Willem I gaat zijn eigen gang, waarbij hij de Zuidelijke Nederlanden op vele terreinen benadeeld. Dit tot grote onvrede van de Belgen. Zij komen dan ook in opstand wat zou leiden tot een onafhankelijk België.

Wij vragen ons het volgende af: waarom kwamen de Belgen in opstand tegen Willem I? En wat is het gevolg?

Bron: Geschiedenis in Beweging

#KONINGRIJKDERNEDERLANDEN #BELGIE #OPSTAND

Samenstelling & ontwerp: Sander Schinkel

Meer Historgraphic:

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress