Rotterdam werd – tijdens de Tweede Wereldoorlog – gebombardeerd door de Duitse Luftwaffe, om Nederland op de knieën te krijgen.

Blitzkrieg

De daarop volgende Blitzkrieg was een bombardement campagne tegen Groot-Brittannië en duurde van september 1940 tot mei 1941. Bij deze bombardementen wordt een groot aantal bommen afgeworpen op Engelse steden. Ongeveer 43.000 Britse burgers werden gedood door Luftwaffe-bombardementen tijdens de oorlog. Bijna de helft in de hoofdstad Londen. Engeland gaf zich niet over. Ook de geallieerden – onder aanvoering van de Engelsen en Amerikanen – gingen vanaf 1942 over tot grootscheepse ‘tapijtbombardementen’ op Duitse steden. De techniek van dergelijke bombardementen wordt toegepast om het moreel van de bevolking te breken (Moral Bombing). Wij vroegen ons af: welke Duitse steden werden het zwaarst getroffen? Bron: War History Online

#TWEEDEWERELDOORLOG #BOMBARDEMENTEN #STEDEN

Blitzkrieg City Bombing

Samenstelling & ontwerp: Sander Schinkel

Meer Historgraphic: