Op 26 december 1991 treed Michail Gorbatsjov af als president en houd de Sovjet-Unie op te bestaan. De opheffing van de Sovjet-Unie wordt wel gezien als het daadwerkelijke einde van de Koude Oorlog.

Sovjetrepublieken

De communistische Sovjet-Unie was in de vorige eeuw een van de grootste en machtigste landen ter wereld. Het land stond onder leiding van onder anderen Lenin, Stalin en Gorbatsjov. Het uiteenvallen in 1991 van deze supermacht was het gevolg van een verzwakt Sovjet-Unie tegen het einde van de Koude Oorlog. Veel van de socialistische sovjetrepublieken grepen deze verzwakking aan om hun onafhankelijkheid uit te roepen. Het land verloor ongeveer een derde van zijn grondgebied.

Wij vroegen ons af: welke Sovjetrepublieken maakte zich los in 1991?

#SOVJETUNIE #KOUDEOORLOG #COMMUNISME

Samenstelling & ontwerp: Sander Schinkel

Meer Historgraphic: