Onder de Franse tijd (ook wel Bataafs-Franse tijd) verstaan we de periode tussen 1795 en 1813. De Nederlanden staat – nadat de revolutie in Frankrijk was uitgebroken – onder Franse invloed. Een tijd die gekenmerkt zou worden door ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’.

Franse bevrijders

In 1794 trekt het Franse leger via het zuiden de Republiek binnen. De Nederlandse patriotten zijn hier erg blij mee. Zij zien de Franse als bevrijders. Stadhouder Willem de Vijfde is dan inmiddels naar Engeland gevlucht. In 1795 komt er een einde aan de Republiek. Van 1795 tot 1806 is er sprake van een overwegend Nederlands bestuur (Bataafse Republiek), daarna nemen de Fransen de touwtjes zelf in handen. Eerst onder koning Lodewijk Napoleon. Vanaf 1810 wordt Nederland ingelijfd bij het Franse keizerrijk van Napoleon Bonaparte. In de Bataafs-Franse tijd wordt de basis gelegd voor het moderne Nederland. Hier maken wij vandaag de dag nog steeds gebruik van.

Hieronder vind je de infographic met de hoofdfiguren, aanloop en tijdlijn van de periode onder de Franse invloed. – Bron: Parlement

#NEDERLAND #PATRIOTTEN #FRANSEREVOLUTIE #NAPOLEONBONAPARTE

Nederland in Franse tijd

Samenstelling & ontwerp: Sander Schinkel

Meer Historgraphic:

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress