De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) heeft de kaart van Europa behoorlijk veranderd. Voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zijn Duitsland, Italië, Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland de Europese grootmachten. De bondgenootschappen die de landen met elkaar zijn aangegaan verdeelden Europa in twee kampen. De ‘Triple Alliance’ (Duitsland, Italië en Oostenrijk-Hongarije) en de ‘Triple Entente’ (Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland).

#EERSTEWERELDOORLOG #EUROPA #BONDGENOOTSCHAPPEN

Europa na de Eerste Wereldoorlog

Na de nederlaag van de Centrale Mogendheden (Triple Alliance) in 1918 vielen de Rijken en werden nieuwe naties gecreëerd. Door het Verdrag van Versailles worden Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Russische rijk van land ontdaan. Landen als Finland, Estland, Letland, Litouwen en Polen worden gevormd vanuit Russisch grondgebied. Oostenrijk-Hongarije wordt opgedeeld in de afzonderlijke landen Oostenrijk, Hongarije, Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië. Het Duitse Rijk (Weimarrepubliek) moet gebieden afgestaan ten behoeve van Polen, Tsjecho-Slowakije en Frankrijk. Ook Roemenië, Griekenland en Italië breidden na de oorlog allemaal hun grenzen uit. Deze kaart blijkt uitermate belangrijk voor de gebeurtenissen die vervolgens zouden uitmonden in de Tweede Wereldoorlog.

#EERSTEWERELDOORLOG #EUROPA #VERDRAGVANVERSAILLE

Europa na de Eerste Wereldoorlog

Samenstelling & ontwerp: Sander Schinkel

Meer Historgraphic: