In Nederland is de doodstraf al afgeschaft in 1870. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt deze opnieuw ingevoerd voor de bestraffing van oorlogsmisdadigers.

Bijzondere Rechtspleging

Na de bevrijding in 1945 begint een massale vervolging van landverraders en collaborateurs. De Bijzondere Rechtspleging is hiermee belast. Onder de veroordeelden zijn Duitsers, Nederlandse SD’ers, foute politiemannen, verraders van verzetsgroepen, en zogeheten ‘Jodenjagers’, die mede verantwoordelijk zijn voor de vervolging van Nederlandse Joden. Onder hen ook veel leden van de Nationaal-Socialistische Beweging (kortweg NSB). Al tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse regering in Londen het besluit genomen dat er na de bevrijding speciale maatregelen komen voor de bestraffing van oorlogsmisdadigers. Die komt er: voor de allerzwaarste gevallen volgt de doodstraf. Er wordt echter volop gratie verleend door zowel koningin Wilhelmina als haar opvolger Juliana, waardoor velen hun straf ontlopen.

Hoeveel kregen er uiteindelijk gratie? En wie werden daadwerkelijk ter dood gebracht? Ontdek het met onderstaande clickable infographic. Bron: Wikipedia

#TWEEDEWERELDOORLOG #DOODSTRAF #OORLOGSMISDADIGERS

Doodstraf in Nederland tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

Samenstelling & ontwerp: Sander Schinkel

Meer Historgraphic:

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress